VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN BIẾT

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá của cổ phiếu mà ở đó xu hướng được kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai. Đối với những nhà đầu tư chứng khoán có sử dụng phân tích kỹ thuật, kháng cự và hỗ trợ chính là hai công cụ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần biết và sử dụng khi phân tích.

MÔ HÌNH NẾN NHẬT TRONG PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Nến Nhật cung cấp tín hiệu đảo chiều thị trường sớm hơn..Đồ thị nến thường cho tín hiệu đảo chiều trước các chỉ báo truyền thống trên đồ thị thanh hoặc đồ thị P&F. Điều này giúp bạn mở và đóng vị thế với thời điểm chính xác hơn với áp lực nào đang làm chủ xu hướng (đặc điểm độc nhất của đồ thị nến có thể cung cấp)

Những điều bạn cần biết về lý thuyết Dow

Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng cần thiết để cho bất kỳ nhà đầu tư/nhà đầu cơ nào trên thị trường. Đối với một nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp thì lý thuyết Dow là một điểm bắt đầu giá trị. Một trong những lý thuyết nền tảng cơ bản nhất của mọi nghiên cứu về phân tích kỹ thuật trên thị trường. Tại bài viết này, tụi mình sẽ đem đến cho bạn mọi điều bạn cần biết về lý thuyết này.