Giải Thưởng Đã Đạt Được

 • 1 giải nhất cấp thành + 1 giải C “Nhà kinh tế trẻ cấp trường”: “Cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong mối quan hệ với thị trường chứng khoán Việt Nam” – (nhóm tác giả – Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Hồng Hà – Nguyễn Thị Mỹ Dung – Ban điều hành (BĐH) K24).
 • 1 giải khuyến khích cấp thành:”Hợp đồng futures, một trong những giải pháp cho việc bảo vệ giá xuất khẩu cafe Việt Nam” – (nhóm tác giả – Lê Mỹ Hà – Lương Nguyễn Vân Anh – Lê Anh Đào – BĐH K24).
 • 1 giải C “Nhà kinh tế” (cấp trường): “Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng điện tử tại Việt Nam” – (nhóm tác giả: Ngô Huỳnh Giang – Ngô Minh Hải – Hoàng Thanh Ngân – BĐH K24).
 • Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường với luận văn “Thành lập CLB Chứng khoán và mô hình Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ao Việt Nam” – (nhóm tác giả: Ban sáng lập viên CLB K22-K23).
 • Giải thưởng Hồ Hảo Hớn do Thành Đoàn TP.HCM trao tặng.
 • Xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam tổ chức sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Việt Nam vào năm 2007.
 • Bằng khen CLB xuất sắc năm 2003 của Thành Đoàn.
 • Giấy khen xuất sắc trong NCKH với mô hình thị trường chứng khoán ảo năm 2000.
 • Giấy khen xuất sắc trong NCKH với mô hình thị trường ngoại hối ảo năm 2003.
 • Giấy khen CLB hoạt động xuất sắc các năm của HSV trường ĐH Kinh tế TP.HCM
 • Giấy khen của BCH HSV thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của trường năm học 2007 – 2008.