Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

WE ARE SCUE

Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế  TP.HCM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,dfsfdsfdsdfsdsfdfs dsffdsfs  dsffsdfdsfdsfds đfsfsdfds sdf df sdsf dsf d dsf dfs    fdsfd fdsfd fdsfdsfdsfdsfds   ssdffdsfds fsdhhgfdgfhhgfd hgfghffgdh ghfdh luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dsaddddddđsdfsđfsapib fsdfdsfsd  fdsfdsfsdfdsfdsdfsdfsdfsus leo.

SCUE luôn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội phát triển tối ưu, đồng hành cùng vươn tới tương lai trong tâm thế “Người đi cùng” với tinh thần đam mê, nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, tìm tòi, vững vàng trước mọi khó khăn phía trước.

0 +
Năm hình thành và phát triển
0 +
Chương trình quy mô toàn thành
0 +
Sinh viên tiếp cận

Chương trình đang diễn ra

Các chương trình đang diễn ra của Scue trong 2024

Test 2 CT đang diễn ra

Cuộc thi SCUE
Sắp diễn ra

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
sắp diễn ra

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
sắp diễn ra

Nhà Tài Trợ Đồng Hành