BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ XX (2018-2019)

Ban điều hành Nhiệm kỳ XX của Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 7 thành viên.

Họ là những sinh viên tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến hết mình vì tương lai Câu lạc bộ.

Phạm Quốc Thắng

Chủ Nhiệm

Võ Thị Thanh Tâm

Phó Chủ Nhiệm

Đỗ Thị Thanh Tân

Phó Chủ Nhiệm

Nguyễn Đình Trọng

Thành viên BĐH

Trần Trung Tín

Thành Viên BĐH

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành Viên BĐH

Lê Tuyết Ngân

Thành Viên BĐH


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *