Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản

CÁC VẤN ĐỀ VỀ CỔ TỨC VÀ QUAN ĐIỂM GIÁ TRỊ

Bài viết giới thiệu đến người đọc những thông tin về cổ tức, các loại cổ tức và các chỉ số liên quan. Bên cạnh đó, bài viết cũng làm rõ những giá trị của doanh nghiệp, giá trị nội tại, … đặc biệt là bẫy giá trị trong đầu

Read More »

Mô hình định giá dòng tiền tự do – FREE CASH FLOW (FCF)

Dòng tiền tự do được sử dụng để ước tính tình hình hoạt động của bất kì doanh nghiệp nào. FCF sẽ cho biết hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó và liệu dòng tiền hiện tại có đủ để hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động trong

Read More »

CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG CHỨNG KHOÁN CẦN BIẾT

Các chỉ số cơ bản thường được những nhà đầu tư nhắc đến trong lĩnh vực chứng khoán. Việc phân tích các chỉ số cơ bản sẽ giúp nhà đầu tư xác định được giá trị tương đối của thị trường. Thông qua đó, những trader này có thể xác

Read More »