Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

Giới Thiệu
Ban Sự Kiện - Đối Ngoại

Sứ mệnh

       Ban Sự kiện – Đối ngoại mang trong mình sứ mệnh xây dựng quy mô, nâng cao hình ảnh, vị thế của câu lạc bộ trong mắt các đối tác, khách mời, cộng đồng và xã hội. Ban Sự kiện – Đối ngoại là nơi liên kết các mối quan hệ bên ngoài của câu lạc bộ, từ đó tạo ra những cơ hội hợp tác, hỗ trợ, giao lưu và phát triển cho câu lạc bộ. Ban Sự kiện – Đối ngoại luôn sáng tạo, nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong công việc, góp phần làm nên sự thành công và phát triển của câu lạc bộ.

Mô tả công việc

 • Về mảng Sự kiện:
  • Lên kế hoạch, xây dựng timeline, khảo sát giá, dự trù kinh phí, kịch bản các chương trình, sự kiện.
  • Quản trị rủi ro, kiểm soát các tình huống xảy ra khi tổ chức các chương trình, sự kiện.
  • Tìm ra định hướng phát triển, kế hoạch cho CLB.
 • Về mảng Đối ngoại:
  • Tìm kiếm và thu thập thông tin các nhà tài trợ tiềm năng.
  • Liên hệ, vận động, duy trì, chăm sóc các mối quan hệ với đối tác hiện hữu.
  • Thiết lập proposal, kế hoạch tài chính bao gồm dự trù kinh phí và đưa ra các gói tài trợ, quyền lợi của NTT.
  • Gặp gỡ NTT và Chuẩn bị Hồ sơ tài trợ.
 • Về công việc chung của CLB:
  • Training, chia sẻ kiến thức về sự kiện, đối ngoại với các thành viên trong CLB.
  • Tham gia các buổi training kiến thức chuyên môn về tài chính – chứng khoán CLB tổ chức, và các kỹ năng mềm khác.

Tiêu chí ứng tuyển

 • Yêu thích sự sáng tạo và có tư duy phản biện (thương lượng, đàm phán).
 • Tinh thần cầu tiến, đam mê học hỏi, mạnh dạn thử sức những cái mới.
 • Kỹ năng giao tiếp từ cơ bản đến tốt.
 • Có sự linh hoạt, chủ động, nhiệt huyết trong các hoạt động, những sự kiện.
 • Có tìm hiểu và có kỹ năng cơ bản về tiếp thị và quảng bá là một lợi thế.
 • Tiêu chí quan trọng nhất: Có trách nhiệm với mọi thứ mình làm khi tham gia CLB.

Giá trị nhận được

 • Được trau dồi khả năng lên kế hoạch, sắp xếp và quản lý công việc.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm thông tin, chăm sóc khách hàng, giữ vững các mối quan hệ gọi chung là đàm phán thương lượng.
 • Nâng cao sự hiểu biết về các doanh nghiệp, có cơ hội làm việc trực tiếp với đối tác tài trợ hàng đầu.
 • Được đào tạo kiến thức cơ bản về tài chính – chứng khoán qua các buổi training nội bộ do CLB tổ chức.
 • Phát triển một số kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng xử lý tình huống, quản trị rủi ro.