Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

 

“The trend is your friend” là câu châm ngôn có lẽ là phổ biến nhất trong thế giới của các nhà giao dịch. Tuy đơn giản nhưng nó tồn tại như là một kim chỉ nam cho các nhà giao dịch.
 

Bởi vì  một xu hướng khi xuất hiện sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, một vị thế mở theo đúng xu hướng của thị trường thì sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn là một vị thế mở một cách ngẫu nhiên hoặc đi ngược xu hướng. Giao dịch theo đúng xu hướng trong một thì trường đi lên (bull market) có nghĩa là bạn sẽ mở vị thế mua ở vùng đáy của thị trường; ở thị trường giảm giá (bear market) thì sẽ là mở vị thế bán khi giá đã tăng đáng kể và đang mất dần lực đẩy.

 

 

 

Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về dạng đồ thị hình thanh mà chúng ta sẽ dùng trong các ví dụ sau đây:

– Trong đồ thị hình thanh, đường thẳng đứng sẽ nối các mức giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, trong tuần hay tháng.

–  Đường nằm ngang bên phải sẽ là giá đóng cửa, giá kết thúc của một ngày, một tuân hay một tháng. Ngược lại đường nằm ngang về phía trái sẽ là giá mở cửa. Tùy vào vị trí của hai thanh ngang mà ta sẽ xác định được phiên giao dịch là tăng hay giảm điểm trong suốt thời gian của phiên.

Vẽ đường xu hướng

Một xu hướng đi lên sẽ là một chuỗi các đỉnh và đáy mà đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Đường xu hướng sẽ được vẽ phía dưới các đáy của thị trường và đóng vai trò như là một vùng hổ trợ. Ngược lại, một xu hướng đi xuống sẽ là tập hợp các đáy và đỉnh thấp dần. Đường xu hướng xuống sẽ được vẽ bằng cách nối những đỉnh thấp dần của thị trường lại với nhau và tạo thành một đường kháng cự. Đồ thị bên dưới cho thấy cả đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm.

Môt đường xu hướng có thể được vẽ khi có được hai điểm thỏa điều kiện tồn tại. Trong một xu hướng lên, nếu ta có được hai đáy mà đáy sau cao hơn đáy trước thì ta có thể vẽ được một đường xu hướng qua hai đáy đó. Và đường xu hướng này thường gọi là đường xu hướng thăm dò, bởi vì thường các nhà giao dịch cần một đáy cao hơn thứ ba xác nhận sự hiệu lực của đường xu hướng này. Điều ngược lại hoàn toàn đúng nếu ta vẽ một đường xu hướng đi xuống qua hai đỉnh thấp dần và một đỉnh thứ ba xác nhận.

Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng giá thấp nhất và cao nhất trong phiên giao dịch để vẽ đường xu hướng ; số nhà giao dịch còn lại thì cho rằng nên sử dụng giá đóng cửa để có thể thấy được sự thay đổi xu hướng nhanh hơn. Nhưng theo tác giả thì một đường xu hướng nên tốt nhất là bao gồm tất cả diễn biến giá trong ngày vì khi đó sẽ thể hiện được tâm lý thay đổi của các nhà giao dịch trong một phiên.

Khi xu hướng đột ngột thay đổi cường độ, tăng nhanh (chậm) hơn hay giảm nhanh (chậm) hơn thì chúng ta cũng sẽ cần thay đổi góc của đường xu hướng đang tồn tại. Cần một đường xu hướng mới để thể hiện các đỉnh hoặc đáy mới. Ví dụ, khi giá đang trong một xu hướng tăng rất nhanh với một đường xu hướng rất dốc nối các đáy vào ngày 13 tháng 2 và ngày 20 tháng 3 thì nó lại điều chỉnh và hình thành một xu hướng đi ngang trong tháng 3 và tháng 4. Nhưng khi xu hướng đi lên tiếp tục tại đầu tháng 5 thì chúng ra có thể vẽ một đường xu hướng ít dốc hơn nối hai đáy ở tháng 2 và cuối tháng 4 ( hình trên).

Một đường xu hướng có hiệu lực thường sẽ có góc nghiêng gần bằng 45o và khoảng thời gian giữa hai điểm nối thường là 4 tuần. Tuy nhiên, một đường xu hướng rất dốc như đường xu hướng tăng ở giai đoạn đầu trong đồ thị trên cũng là một đường xu hướng hiệu lực.

Thông thường, một sự tăng giảm điều chỉnh nhất thời có thể làm cho các nhà giao dịch mới bước vào thị trường bối rối. Nó có thể nhìn như một tín hiệu của sự đảo chiều. Tuy nhiên, với các nhà giao dịch kinh nghiệm thì sẽ xem những giai đoạn giảm trong một xu hướng tăng hay tăng trong một xu hướng giảm đó là một sự biến động cần thiết để xu hướng điều chỉnh lại tốc độ tăng hay giảm của mình. Hãy nhớ rằng khi một đường xu hướng chưa bị phá vỡ thì xu hướng đó vẫn còn tiếp tục. Một trong những điều kiện có thể xem là đường xu hướng đã bị phá vỡ là giá đóng của của hai phiên liên tiếp nằm ngoài đường xu hướng. Tuy nhiên, rất hiếm khi thị trường khi phá vỡ xu hướng lạ chuyển ngay sang một xu hướng ngược lại. Vào cuối mỗi xu hướng thì thường các nhà đầu tư trở nên đề phòng hơn và giá có thể sẽ dao động theo một mẫu hình đi ngang trong một thời gian nhất định.

Sự phá vỡ xu hướng

Một nhà giao dịch mới bắt đầu cũng sẽ dễ bị đánh lừa bởi những tín hiệu đảo chiều giả ở các đinh và đáy. Sau đây là một mẫu hình giá cần xem xét để biết chính xác rằng giá có thực sự đã kết thúc xu hướng cũ hay không.

Khi giá bắt đầu mất dần đà tăng và chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng thì các nhà giao dịch với  vị thế mở bán sẽ thực hiện việc đóng vị thế, tức là mở một vị thế mua ngược lại. Nhiều nhà giao dịch cùng thực hiện việc đóng vị thế nay sẽ làm cho giá phá vỡ được đường xu hướng giảm và đi lên một mức nhất định. Nhưng việc đóng vị thế này thường không kéo dài lâu, cùng với việc mở vị thế mua mới của các nhà giao dịch tại thời điểm này còn hạn chế nên giá sẽ giảm trở lại điểm phá vỡ. Một xu hướng lên mới sẽ được xác nhận nếu giá đóng cửa trên đường xu hướng.

Khi giá tạo đỉnh và băt đầu quay đầu giảm, một quá trình ngược lại cũng được hình thành. Lượng lệnh đảo vị thế bằng cách mở vị thế bán sẽ làm giá giảm và vượt ra khỏi đường xu hướng tăng. Trước khi mà một xu hướng giảm được xác nhận thì giá thường tăng trở lại để kiểm tra đường xu hướng tăng như đồ thị trên vào tháng 9. Để một xu hướng giảm hình thành thì đỉnh của đợt hồi phục này phải không cao hơn đỉnh cũ.

Kênh xu hướng và đường tốc độ

Kênh xu hướng là một bước mở rộng hơn của lý thuyết đường xu hướng. Trên đồ thị  ta có thể thấy từ tháng 10 đến tháng 1 thì xu hướng đi xuống đã hình thành một kênh xu hướng được xác định bởi đường xu hướng giảm và một đường được vẽ song song với nó, nối các đáy thấp dần. Một kênh xu hướng trong một xu hướng giảm sẽ giúp xác định mức giá mà có thể ở đó xuất hiện lực hổ trợ.

“Đường tốc độ” là một loại đường khác có thể xác định được mức giá mà có thể là vùng hổ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, đường tốc độ và đường xu hướng sẽ trùng nhau và đó sẽ là một đường rất có ý nghĩa.

Đường tốc độ trên đồ thị trên bắt đầu từ đáy ngày 29 tháng 6. Để tìm được mức giá của điểm còn lại mà nối với đáy này, chúng ta chia ba (1/3) vùng giá từ mức thấp ($6.40) và mức cao ($9.94) và lấy mức cao trừ đi cho giá trị này. Đánh dấu điểm này tại ngày hình thành mức cao trong vùng giá. Một đường nối từ điểm này ($ 8.16) và mức thấp ($6.40) tạo nên đường tốc độ 1/3. Đường tốc độ 2/3 được xác định bằng cách trừ đi 2/3 khoảng giá thay vì 1/3 từ điểm cao nhất.

Một cách khác để xác định sự thay đổi trong xu hướng là chú ý các mức giá mà thị trường lập đi lập lại nhiều lần.

Mẫu hình hai đáy như trên đồ thị T-bill trên, một đáy tại 87.10 và đáy còn lại ở mức 87.2, xác định vùng giá được xem là vùng hổ trợ của thị trường. Mặc dù giá đã có dấu hiệu hồi phục tại thời điểm cuối của tháng 5, nhưng giá lại phá vỡ đường xu hướng lên trong ngắn hạn vào giữa tháng 6. Tại thời điểm này sẽ có 1 câu hỏi: Liệu rằng sự tăng lên của lực bán mới và lực bán do đảo vị thế mua có lớn hơn lực mua mới và lực mua từ việc đảo vị thế bán tại mức thấp vào tháng 5 hay không? Kết quả chúng ta có thể thấy là lực mua tại vùng hổ trợ đã thắng thế so với lực bán tại đó tạo thành mẫu hình cho thấy một sự đảo chiều thực sự có thể bắt đầu.Chúng ta có thể thấy một mẫu hình ba đỉnh vào tháng 9 trên đồ thị của Soybean. Một câu hỏi tương tự được đặt ra: Liệu rằng lực mua mới và lực mua từ việc đảo vị thế bán có áp đảo lực bán mới và lực bán do đảo vị thế bán khi giá tiến đến vùng kháng cự không? Kết quả là lực mua đã thất bại trước lực bán và giá đã hình thành một xu hướng mới.Mặc dù những ví dụ này được lấy dựa trên đồ thị hằng ngày nhưng các kỹ thuật trên có thể áp dụng cho cả đổ thị hằng tuần và hằng tháng. Ở các đồ thị dài hạn này, các đường xu hướng càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xác định các vùng hổ trợ và kháng cự của thị trường.

Tác giả bài viết: Ban Nội Dung CLB Scue

Nguồn tin: Tổng hợp và biên dịch


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *