Phân tích kỹ thuật sử dụng Fibonacci là phưong pháp nhận biết các mức cản và hỗ trợ tiềm năng trong tương lai dựa trên xu hướng giá và sự đảo chiều trong quá khứ. Phương pháp phân tích sử dụng Fibonacci dựa trên những khám phá về toán học của Leonardo Pinaso. Tên tuổi của ông gắn liền với việc khám phá dãy số được biết dưới tên gọi: dãy số Fibonacci.

Dãy số Fibonacci là một dãy số diễn biến như sau: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… Để biết được con số tiếp theo của dãy số, bạn chỉ cần tiến hành một phép tính đơn giản là cộng hai con số đứng trước nó.

Hàm ý bên trong của dãy số Fibonacci không phải là bản thân các con số mà là mối liên hệ giữa các con số, tỷ lệ này được tạo ra bằng nhiều con số khác nhau trong dãy số. Tỷ lệ quan trọng nhất được xác định là tỷ lệ 1.618 được gọi là “tỷ lệ thần thánh”. Tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên.

Tỷ lệ thần thánh này và những tỷ lệ khác tồn tại trong dãy số Fibonacci đại diện cho sự suy tàn và sự hưng thịnh của cuộc sống. Nó cũng được áp dụng trong thị trường ngoại hối khi đại diện cho sự hưng thịnh và suy tàn của thị trường ngoại hối.

Trong phần này, bạn sẽ được biết về các tỷ lệ trong dãy số Fibonacci có thể được ứng dụng trong thị trường ngoại hối theo những công cụ phân tích sau:

Fibonacci Retracements

Khi một cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều xu hướng, một cách rất tự nhiên người đầu tư trên thị trường sẽ muốn biết được cặp đồng tiền sẽ dịch chuyển trong xu hướng mới này trong bao lâu. Những đường Fibonacci nằm ngang này sẽ giúp bạn xác định điều đó.

Những tỷ lệ này bạn sẽ sử dụng trong giao dịch ngoại hối để giúp bạn tìm ra những mức nằm ngang sau:

– 61.8%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho một con số theo ngay sau nó trong dãy số.

– 38.2%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó một con số trong dãy số.

– 23.6%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó hai con số trong dãy số.

Bạn sẽ sử dụng ba mức Fibonacci trong phân tích hồi giá của bạn. Trong khi đó, những mức sau đây không được tính toán từ những con số của dãy số Fibonacci mà từ các mức của Fibonacci ở trên.

– 50%: Đây là mức được xác định bằng cách tính trung bình của mức 61.8% và 38.2%.

– 76.4%: Đây là mức được xác định bằng cách cộng chênh lệch dương giữa mức 38.2% và 23.6 với mức 61.8%.

– 100%: Mức này đơn giản được xác định từ nới xu hướng trước đó bắt đầu.

Việc xác định tất cả sáu mức hồi giá Fibonacci cung cấp cho bạn các mức kháng cự và hỗ trợ mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Bạn có thể xem các mức Fibonacci này trên đồ thị ngày GBP/USD bên dưới. Mỗi mức giá được giả định được tính toán dựa trên xu hướng được xác định bởi những đường màu đỏ. Bạn có thể đã sử dụng mỗi mức này để giúp mình quyết định khi nào thì tham gia và khi nào thì thoát khỏi thị trường khi cặp đồng tiền bắt đầu quay trở lại và dịch chuyển xuống thấp.

Fibonacci Projections

Xu hướng giá không bao giờ lên thẳng hoặc xuống thẳng một lúc. Xu hướng giá ban đầu sẽ di chuyển theo 1 chiều, sau đó hồi về và di chuyển theo hướng ngược chiều trong một lúc và sau đó lại quay trở lại và tiếp tục xu hướng ban đầu. Đây là tính chất hồi giá và phát triển của một xu hướng.

Khi một cặp đồng tiền quay trở lại xu hướng ban đầu, các nhà giao dịch ngoại hối muốn biết xu hướng đó sẽ duy trì tới mức giá nào. Các mức giá của Fibonacci projection có thể giúp trả lời câu hỏi này. Các tỷ số Fibonacci rất hữu dụng khi bạn đang cố gắng tìm xem một khi xu hướng giá quay trở lại xu hướng ban đầu thì nó sẽ đạt tới mức giá nào.

Các tỷ số đó gồm có:

  • 161.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng ngay trước nó trong dãy số ( ví dụ: 89/55=161.8%)
  • 261.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó một số trong dãy số ( ví dụ: 89/34=261.8%)
  • 423.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó hai số trong dãy số ( ví dụ: 89/21=423.8%)

Xác định ba mức giá trong Fibonacci projection cung cấp cho bạn các mốc kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch ngoại hối.

Bạn có thể thấy những mức giá Fibonacci trong đồ thị ngày cặp GBPUSD sau. Mỗi một mức giá biểu thị được tính toán dựa trên xu hướng được vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Như vậy, chúng ta giả định là cặp GBPUSD đang trong xu hướng tăng giá. Bạn có thể sử dụng các mốc này để giúp bạn xác định mức giá nào để quyết định bạn đặt mục tiêu lợi nhuận ( tức là mức giá để bạn ra khỏi trạng thái) khi bạn mua cặp đồng tiền.

Chú ý rằng dựa theo xu hướng này thì cặp GBPUSD có khả năng tăng giá lên mức 161.8% trong ngắn hạn. Nếu nó đụng mức này thì bạn có thể đặt mức 261.8% để làm mức mục tiêu lợi nhuận tiếp theo.

Fibonacci Fans

Các mức tỷ số Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự đường chéo cũng như là mức kháng cự và hỗ trợ đường ngang. Mức hỗ trợ và kháng cự hình xiên dựa trên các tỷ số Fibonacci gọi là Fibonacci Fans.

Fibonacci fan dựa trên ba mức hồi giá Fibonacci (61.8%, 50% và 38.2%). Để xây dựng Fibonacci fan, bạn phải làm các bước sau:

1. Xác định xu hướng

2. Xác định 3 mức giá Fibonacci hàng ngang (61.8%, 50% và 38.2%) liên quan tới xu hướng đã xác định ở trên.

3. Vẽ một đường dọc cắt qua các mức giá này tại điểm mà đường xu hướng này kết thúc

4. Vẽ ba đường, mỗi đường bắt đầu tại nơi mà xu hướng bắt đầu và cắt qua điểm mà đường dọc giao với đường ngang tại các mức giá Fibonacci.

Bây giờ bạn đã vẽ được đường Fibonacci fans, bạn có thể sử dụng chúng để dự phóng cho các mức giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong xu hướng giá của các đồng tiền.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Fibonacci fan trên đồ thị GBPUSD sau. Mỗi một mức giá được tính toán dựa trên đường xu hướng vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Bạn có thể sử dụng các tia này để xác định mức giá nào nên vào trạng thái và ra trạng thái khi cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều hay biến động chậm.

Chú ý cách mà giá của của cặp đồng tiền giao động quanh đường ở giữa của Fibonacci fan trong một thời gian vào đầu tháng 8 trước khi nó phá qua mức giá đó và bắt đầu đi xuống trong vài ngày sau đó.

Ngoài ra cũng khá thú vị là các mức giá tạo ra bởi Fibonacci fan cũng còn tiếp tục tác dụng trong tương lai xa. Bạn có thể thấy cặp GBPUSD đi xuống sau khi chạm đường Fibonacci fan thứ ba sau bốn tháng vào cuối tháng 11.


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *