Posts Tagged "tai chinh dinh luong"

Giới thiệu ngành tài chính định lượng P4 (phần cuối)

V. Nghiên cứu và học tập ngành tài chính định lượng Các phần trước đã mô tả một cách có hệ thống các khái niệm ban đầu, lịch sử phát triển, ứng dụng cũng như vai trò thực tế của…

Read More

Giới thiệu ngành Tài chính Định lượng P3

Nhà tài chính định lượng còn được gọi dưới nhiều tên khác như quant, quantitative analyst (chuyên gia phân tích định lượng) hay thậm chí là financial engineer (kỹ sư tài chính). Tên gọi kỹ sư tài chính phản ánh…

Read More

Giới thiệu ngành tài chính định lượng P2

Ứng dụng của tài chính định lượng hiện nay – các ngành liên quan Mặc dù đã có nhiều ứng dụng và có lịch sử phát triển khoảng 40 năm (từ những năm 1970), tuy nhiên hiện tại tài chính…

Read More

Giới thiệu ngành tài chính định lượng P1

Tài chính định lượng là gì? Tài chính định lượng (Quantitative Finance hay Mathematical Finance) là một mảng của toán học ứng dụng vào thị trường tài chính, ứng dụng các mô hình toán học nhằm dự báo, định giá…

Read More