VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN BIẾT

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá của cổ phiếu mà ở đó xu hướng được kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai. Đối với những nhà đầu tư chứng khoán có sử dụng phân tích kỹ thuật, kháng cự và hỗ trợ chính là hai công cụ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần biết và sử dụng khi phân tích.