Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

“Năm 2013 đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của sàn giao dịch UPCoM. Hình như mọi người đang ngoảnh mặt với sàn này, giá trị giao dịch trung bình chỉ là 1,73 tỷ đồng một phiên, giá trị giao dịch rất khiêm tốn này chỉ bằng 8% năm 2012”

UPCoM (Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thị trường này được tổ chức để nhà đầu tư có thể mua, bán các loại cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc hủy niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hoặc Hà Nội. Mục đích của việc ra đời UPCoM là tạo ra một môi trường minh bạc, an toàn giảm thiểu rủi ro đối với nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản của các chứng khoán chưa niêm yết.

Như chúng ta đã biết thị trường giao dịch tự do, dành cho các cổ phiếu chưa niêm yết, hay còn lại là OTC. Trên thị trường này, giao dịch diễn ra rất tự phát, chứng khoán không được lưu ký, việc mua bán có rất nhiều rủi ro…UPCoM cũng là sàn giao dịch cho các cổ phiếu chưa niêm yết tại sàn, UPCoM tạo ra một môi trường giao dịch công bằng, minh bạch, giảm thiểu rui ro. Nhưng không phải mã cổ phiếu chưa niêm yết nào cũng được giao dịch trên UPCoM, điều kiện cụ thể như sau: Là chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc hủy niêm yết tại SGDCK, đã được đăng ký lưu ký tại TTLKCK và phải được một công ty chứng khoán cam kết hỗ trợ. Một mã cổ phiếu muốn lên sàn phải đảm bảo đủ ba yếu tố trên.

Sự khác biệt lớn nhất về phương thức giao dịch trên sàn UPCoM so với sàn giao dịch cho các cổ phiếu đã niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, UPCoM giao dịch theo phương pháp thỏa thuận, không áp dụng giao dịch khớp lệnh. Đây có thể là một điểm yếu khiến nhiều nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến đến sàn này.

Sàn HOSE có chỉ số VN-Index, sàn HNX có chỉ số HNX-Index. Sàn UPCoM cũng có một chỉ số là UPCoM-Index, công thức tính của chỉ số này tương tự như là HNX-Index.

   

                                 ∑ Pit x Qit

UPCoM-Index  = ——————————- x 100

                                 Pio x Qit

Trong đó:     PitGiá thị trường của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại

      QitSố lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại.

                  Pio: Giá thị trường của cổ phiếu I vào ngày cơ sở (gốc)

      i     : 1,……, n

Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCoM-Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCoM-Index sẽ thay đổi theo. Chỉ số UPCoM-Index phản ánh sự biến động giá trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa là chỉ số được tính bởi các mức giá đóng cửa của các cổ phiếu.

Văn Nam


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *