Posts Tagged "UPCoM-Index"

Sàn UPCoM

“Năm 2013 đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của sàn giao dịch UPCoM. Hình như mọi người đang ngoảnh mặt với sàn này, giá trị giao dịch trung bình chỉ là 1,73 tỷ đồng một phiên, giá trị…

Read More