Triết lý phân tích kỹ thuật

T

 

rước khi bắt đầu phân tích kỹ thuật và các công cụ hiện nay được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, điều cần thiết đầu tiên      định nghĩa phân tích kỹ thuật là gì, thảo luận về những giả thiết khoa học nền tảng cảu phân tích kỹ thuật, vạch ra sự          khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

 

Triết lý hay lý do căn bản của phân tích kỹ thuật: có 3 giả thuyết cơ bản mà phân tích kỹ thuật lấy làm cơ sở

          1.Giá phản ánh tất cả hành động thị trường

$1           2.Giá dịch chuyển theo xu hướng

$1           3.Quá khứ tự nó sẽ lặp lại

Giá phản ánh tất cả hành động thị trường

Cụm từ “ giá phản ánh tất cả hành động thị trường” hình thành nên những gì được xem là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Nhà phân tích kỹ thuật tin rằng bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá – các yếu tố cơ bản,  các yếu tố chính trị, các yếu tố tâm lý, các yếu tố khác – trên thực tế được phản ánh trong giá của thị trường đó. Vì thế mà nghiên cứu về hành động giá là tất cả những gì cần đến. Trong khi yêu cầu này có thể dường như quá táo bạo, nhưng thật khó có thể không đồng ý với một người tiêu tốn thời gian để xem xét ý nghĩa đúng của nó.

Thực ra, tất cả các nhà phân tích kỹ thuật đang yêu cầu hành động giá nên phản ánh những sự thay đổi trong cung và cầu. Nếu cầu vượt quá cung thì giá sẽ tăng. Nếu cung vượt cầu, giá sẽ giảm. Hành động này là cơ sở của tất cả các dự báo kinh tế và dự báo cơ bản. Sau đó nhà phân tích kỹ thuật sẽ chuyển thể các tài liệu này theo cách nào đó để đưa ra kết luận mà theo đó nếu giá tăng, cầu bắt buộc phải vượt cung và các yếu tố cơ bản phải đẩy giá tăng. Nếu giá giảm, các yếu tố cơ bản phải đẩy giá xuống.

Như một nguyên tắc, các nhà lập đồ thị tự họ không quan tâm đến lý do tại sao giá lại tăng hoặc giảm. Thông thường, trong những giai đoạn của một xu hướng giá hoặc tại các điểm rẽ then chốt của thị trường thì dường như không ai biết chính xác tại sao thị trường lại diễn ra theo một cách nào đó. Trong khi phương pháp phân tích kỹ thuật đôi khi có vẻ dường như đơn giản thái quá trong các yêu cầu của nó, tính logic đằng sau giả thuyết đầu tiên này – giá phản ánh tất cả hành động thị trường – trở lên có sức thuyết phục nhiều hơn với những người có kinh nghiệm thị trường. Trong thực tế, bằng cách nghiên cứu các đồ thị giá và nhiều chỉ số kỹ thuật hỗ trợ, các nhà lập đồ thị làm cho thị trường nói cho họ biết rằng thị trường đang có khả năng đi theo hướng nào nhất.

Giá dịch chuyển theo xu hướng

Khái niệm xu hướng là hết sức cần thiết đối với phương pháp phân tích kỹ thuật. Mục đích tổng quát của việc vẽ đồ thị hành động giá của một thị trường là xác định xu hướng ở những giai đoạn đầu của sự phát triển đó đối với mục đích giao dịch theo hướng của những xu hướng này.

Có một hệ quả tất yếu đối với giả thuyết phân tích kỹ thuật đó là giá dịch chuyển theo xu hướng – một xu hướng trong sự dịch chuyển có khả năng tiếp tục nhiều hơn là đảo ngược. Dĩ nhiên, hệ quả tất yếu này cũng phỏng theo định luật thứ nhất của Newton về sự chuyển động sự vật. Một cách khác để miêu tả hệ quả tất yếu này là một xu hướng trong sự dịch chuyển sẽ tiếp tục cùng chiều cho tới khi có sự đảo ngược xu hướng xảy ra. Đây là một yêu cầu khác trong số các yêu cầu kỹ thuật này mà dường như là sự vòng vo. Nhưng phương pháp theo sau xu hướng này được dự đoán dựa trên việc đi theo một xu hướng đang tồn tại cho tới khi có các dấu hiệu về sự đảo ngược xu hướng này xảy ra.

Quá khứ tự nó sẽ lặp lại

Nội dung cơ bản của phân tích kỹ thuật và nghiên cứu hành động thị trường là nghiên cứu về tâm lý con người. Chẳng hạn như những mẫu hình đồ thị, chúng được xác định và phân loại một tram năm qua, phản ánh các bức tranh chính xác về những gì xuất hiện trên đồ thị giá. Những bức tranh này thể hiện tâm lý tăng hoặc giảm của thị trường. Từ khi các mẫu hình này hoạt động tốt trong quá khứ, nên nó được dựa trên việc nghiên cứu tâm lý con người, tâm lý con người thường có xu hướng không thay đổi. Cách khác để nói về giả thuyết cuối cùng này – quá khứ tự nó sẽ lặp lại – đây là vấn đề mấu chốt để hiểu về tương lai là dựa vào việc nghiên cứu quá khứ, hoặc tương lai chỉ là sự lặp lại của quá khứ.

BINH LUAN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *