Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

Khi phân tích doanh nghiệp, Warren Buffett thường chú trọng vào nội dung tài chính thông qua việc phân tích các hoạt động mang lại lợi nhuận và các số liệu tài chính. Làm thế nào mà ông có được các tiêu chuẩn đó từ việc khai thác Báo cáo tài chính?

Việc đọc và phân tích BCTC là phương thức đáng tin cậy nhất để nắm được hiệu suất và triển vọng của các công ty niêm yết, nhưng đối với các nhà đầu tư phổ thông, đây lại là một công việc rất phức tạp, khó nhọc và tẻ nhạt. Dưới đây sẽ trình bày phương pháp đọc và phân tích nhanh báo cáo tài chính cơ bản:kiến thức đầu tư

Xem thông tin tài chính quan trọng

  1. Chỉ số lĩnh vực kinh doanh chính: Đây là chỉ số doanh thu của mảng hoạt động chính, được xem là xương sống của công ty. Một trong những tiêu chí đầu tiên khi lọc cổ phiếu của Warren Buffett là xem xét công ty có doanh thu lĩnh vực kinh doanh chính tăng trưởng khoảng 20% liên tục qua các năm.
  2. Lợi nhuận hợp nhất: Một công ty có sự tăng trưởng đồng thời cả lợi nhuận ròng và lợi nhuận hoạt động chủ yếu thì có thể xem là một công ty tốt. Nếu lợi nhuận ròng tăng 20% trong khi lợi nhuận hoạt động chính giảm thì cho thấy sự tăng trưởng là do các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, nên xác định nguồn gốc thu nhập để xem xét liệu có thể hình thành một điểm tăng trưởng mới, từ đó xác định triển vọng phát triển trong tương lai.
  3. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh chính: Tỉ lệ lợi nhuận kinh doanh chính = (lợi nhuận kinh doanh chính/doanh thu chính của doanh nghiệp)*100%. Công thức này phản ánh lợi nhuận của các công ty trong các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, khi cần thiết có thể so sánh với các công ty khác cùng ngành.

Kiểm tra “miêu tả các sự kiện lớn” và “tình hình kinh doanh”

Trong báo cáo thường niên của doanh nghiệp thường đưa ra các chiến lược phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cũng nên quan sát các kế hoạch mua bán, sáp nhập và các thương vụ đầu tư lớn. Về tình hình kinh doanh nên theo dõi theo từng quý để dễ dàng kiểm tra lại quyết định đầu tư của mình.

Xem tình hình phân bổ cổ đông

Nếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng và chi phối lớn bởi cổ đông nhà nước thì dưới góc độ phân tích điều này không có lợi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Doanh nghiệp được xem là có môi trường kinh doanh tương đối mạnh khi được nắm giữ bởi nhiều cổ đông cá nhân lớn hoặc các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Kiểm tra số lượng cổ phiếu nắm giữ của Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc và ban Quản trị nên nắm giữ tương đối nhiều cổ phiếu, giá chứng khoán trực tiếp liên quan đến lợi ích cá nhân của họ thì hoạt động của công ty nói chung sẽ tốt hơn. Các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Ban giám đốc cũng là những sự kiện mà nhà đầu tư nên quan tâm.

Xem thu nhập đầu tư và thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh

Công ty bỗng dưng có lợi nhuận ròng tăng đột biến là điều đáng xem xét, đặc biệt là khi nó không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà đến từ việc đầu tư chứng khoán hoặc là thanh lý tài sản. Việc có thêm nguồn thu nhập đột biến sẽ giúp cho báo cáo năm đó trở nên “đẹp đẽ” hơn nhưng không có gì đảm bảo rằng những năm tiếp theo cũng sẽ có kết quả đẹp đó, vì vậy trong khi so sánh cổ phiếu ta nên loại bỏ yếu tố lợi nhuận khác để có cái nhìn khách quan hơn.

Xem kế hoạch phân phối lợi nhuận

Trong báo cáo hằng năm, các công ty thường đưa ra những mức cổ tức thích hợp cho cổ đông. Đối với những công ty có cùng mức lợi nhuận, công ty nào có tỷ lệ cổ tức cao hơn sẽ tạo tác động tích cực hơn đến tâm lý của nhà đầu tư.

CTV Scue


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *