Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

Lưu ý hình thức chào bán:

Đấu thầu theo phương thức lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng cổ phiếu chào bán. Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, với trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng tổng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua = Số cổ phần còn lại * (Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua/Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua)

Bên dưới là kết quả giao dịch đấu giá IPO sáng 21.4.2011 tại hội trường B322. Xin chúc mừng các nhà đầu tư đã th ực hiện thành công.

Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Số lượng chào bán    4,200,000
Tổng số lượng đặt mua    5,810,000
Tổng số lượng trúng thầu    4,200,000
Giá trúng thầu bình quân          31,883
Giá trúng thầu thấp nhất          22,000
Giá trúng thầu cao nhất       100,000
   
Cty CP tư vấn TM DV địa ốc Hoàng Quân
Số lượng chào bán    4,000,000
Tổng số lượng đặt mua    4,010,000
Tổng số lượng trúng thầu    4,000,000
Giá trúng thầu bình quân          40,778
Giá trúng thầu thấp nhất          35,000
Giá trúng thầu cao nhất       100,000
   
Công ty cổ phần khoáng sản NaRì Hamico
Số lượng chào bán    2,420,000
Tổng số lượng đặt mua    5,290,000
Tổng số lượng trúng thầu    2,420,000
Giá trúng thầu bình quân          35,175
Giá trúng thầu thấp nhất          28,000
Giá trúng thầu cao nhất       100,000
   
Công ty cổ phần thép Việt Ý  
Số lượng chào bán    3,000,000
Tổng số lượng đặt mua    4,900,000
Tổng số lượng trúng thầu    3,000,000
Giá trúng thầu bình quân          42,993
Giá trúng thầu thấp nhất    37,000
Giá trúng thầu cao nhất    90,000

Chi tiết kết quả đấu giá xem tạihttp://tinyurl.com/ipo21-4-2011scue  hoặc download tại Mediafirehttp://www.mediafire.com/?c92616m61ctlt58

Tác giả bài viết:SCUEIPO


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *