Contact Information

Facebook Icon Link

Kết nối với chúng tôi

Trên thực tế, các đường trung bình động (MA) rất phổ biến đối với trader và nhà đầu tư mới. Chúng dễ sử dụng và cho tín hiệu rất dễ để mua hay bán một công cụ tài chính (đặc biệt đối với thị trường chứng khoán). Đường MA 200 ngày được nhắc đến nhiều nhất cùng với đường MA 50 ngày.

Khi thị trường dịch chuyển thì các đường trung bình động cũng dịch chuyển. Các đường trung bình động không dự báo xu hướng giá nhưng xác định xu hướng hiện tại với một độ trễ nhất định. Các đường MA có độ trễ bởi vì chúng dựa vào giá quá khứ, và đó là lý do tại sao MA không phải là chỉ báo giao dịch ngắn hạn tuyệt vời.

Đường MA càng dài hạn thì độ trễ càng lớn. Chẳng hạn, MA 10 ngày sẽ phản ứng nhanh với biến động giá thị trường trong khi MA 50 và MA 200 ngày sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều chỉnh theo giá. Các MA thích hợp để nhận diện xu hướng chung và xu hướng dài hạn của thị trường.

Rõ ràng MA không thích hợp để giao dịch ngắn hạn nhưng nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng. Có thể dùng các MA 5, MA 15 để xác định tín hiệu giao dịch ngắn hạn tuy nhiên luôn thận trọng kiểm tra các chỉ báo khác cũng như các mức hỗ trợ, kháng cự. Đừng chỉ dựa vào MA mà đưa ra quyết định giao dịch vội vàng.

Hướng di chuyển của MA cũng truyền tải thông tin quan trọng về giá và xu hướng chung của thị trường. Một đường MA chạy lên cho thấy giá đang tăng và một đường MA chạy xuống cho thấy giá đang giảm.

Nên sử dụng 2 đường MA khác nhau để xác định tín hiệu mua/bán.

Giao cắt đơn giản: Đường giá giao cắt với MA có thể tạo tín hiệu giao dịch. Giá giao cắt lên trên MA có thể dẫn đến kỳ vọng giá tăng (ra tín hiệu mua) và ngược lại nếu giá giao cắt dưới MA có thể tạo kỳ vọng giá giảm (ra tín hiệu bán).

Giao cắt MA: 2 đường MA giao cắt nhau có thể tạo tín hiệu giao dịch. Đường MA ngắn hạn hơn giao cắt lên trên đường MA dài hạn hơn có thể dẫn đến kỳ vọng tăng giá và ngược lại (ra tín hiệu mua và bán cho nhà đầu tư).

Điểm cắt vàng: Theo biệt ngữ của Phân tích kỹ thuật, điểm cắt vàng (Golden Cross) xảy ra khi đường trung bình động 50 ngày của một công cụ tài chính cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, theo thuật ngữ thông thường của giới đầu tư giá trị theo xu thế thì nó được xem là một tín hiệu, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, điều đó được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn. Ngoài ra đường trung bình động dài hạn (MA 200 ngày) trở thành mức hỗ trợ mới cho thị trường đầu cơ giá lên (bull market) và ngược lại.

Những bằng chứng lịch sử về điểm cắt vàng:

Đồ thị ngày giá vàng:

Đồ thị ngày của chỉ số Dow (DJIA):

Như vậy, một cách đơn giản, các nhà đầu tư mới có thể dựa vào sự giao cắt của các đường MA ngắn hạn và dài hạn để ra quyết định đầu tư cho mình. Tuy nhiên, cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để tăng mức độ chính xác và có chiến lược đầu tư đúng đắn.

Dương Thanh Nhàn


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *