Posts Tagged "thành công chứng khoán"

Chứng khoán và IQ

      “Là nhà bác học lỗi lạc nhưng Issac Newton cũng từng “cháy túi” khi mất 20.000 bảng Anh vì chứng khoán. Trong khi một số nhà đầu tư có suy nghĩ bảo thủ, ít giao dịch lại…

Read More

Kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chứng khoán Việt Nam hoạt động hơn chục năm qua và được coi là non trẻ so với những thị trường phát triển trên thế giới. Đa phần nhà đầu tư chơi cổ phiếu đều chưa trang bị đủ…

Read More