Posts Tagged "chứng khoán thông minh"

Chứng khoán và IQ

      “Là nhà bác học lỗi lạc nhưng Issac Newton cũng từng “cháy túi” khi mất 20.000 bảng Anh vì chứng khoán. Trong khi một số nhà đầu tư có suy nghĩ bảo thủ, ít giao dịch lại…

Read More