Posts Tagged "chiến lược thăm dò"

Chiến lược “kim tự tháp” và “thăm dò″

Nhiều NĐT cá nhân trên TTCK Việt Nam hiện nay tham gia thị trường với mục đích đầu cơ nhằm làm giàu nhanh chóng. Có lẽ cuộc đời của Jesse Livermore sẽ giúp cho họ rút ra được ít nhiều từ…

Read More