Posts Tagged "Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu"

Một số chỉ tiêu cơ bản để lựa chọn cổ phiếu tốt

Các nhà đầu tư thường rất quan tâm đến việc lựa chọn cổ phiếu tốt hay xấu để đầu tư nó nhưng không phải ai cũng biết đâu là tốt đâu là xấu. Thế nên Investor”s Business Daily (IBD) là tờ…

Read More