Với sứ mệnh­­­­ tạo ra môi trường học thuật tối ưu đem lại giá trị cao nhất cho sinh viên, hỗ trợ Sinh viên áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Đào tạo ra các thế hệ Cộng tác viên năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh và giàu kiến thức Mọi hoạt động đều hướng đến sinh viên: Thấu hiểu, thỏa mãn các nhu cầu học thuật của Sinh viên

SCUE luôn cố gắng không ngừng trong hành trình xây dựng và phát triển thông qua những giá trị mang lại cho các bạn sinh viên

0 +
Năm hình thành và phát triển
0 +
Chương trình quy mô toàn thành
0 +
Sinh viên tiếp cận

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ XXIV

Bài viết mới

Nhà Tài Trợ Đồng Hành