Category archive for "Tin tức scue"

Sao chép của DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO ĐẦU TƯ 2014”

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO ĐẦU TƯ 2014” Ban tổ chức cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao đầu tư 2014” xin trân trọng thông báo và chúc mừng 12 nhóm…

Read More

THÔNG BÁO CUỘC THI BAN ĐIỀU HÀNH TẬP SỰ – SMT 2015

  Bạn luôn nằm trong lớp vỏ sinh viên? Bạn có nghĩ mình sẽ vượt ra khỏi lớp vỏ đó? Bạn đã tự tin nói mình là người có năng lực? Bạn đã tìm một môi trường để thể hiện…

Read More

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO ĐẦU TƯ 2014”

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO ĐẦU TƯ 2014” Ban tổ chức cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao đầu tư 2014” xin trân trọng thông báo và chúc mừng 12 nhóm…

Read More

GIỚI THIỆU CUỘC THI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO ĐẦU TƯ 2014”

Với mong muốn trở thành cầu nối đưa sinh viên tiếp cận với môi trường đầu tư thực tế, cũng như trang bị những kĩ năng cần thiết cho những bạn muốn theo đuổi ngành nghề Chứng khoán, Câu lạc…

Read More

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CUỘC THI “TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN SCUE” LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CUỘC THI TUYỂN CTV LẦN 1 NĂM HỌC 2014 – 2015   Câu lạc bộ Chứng khoán – SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên đã…

Read More

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI TUYỂN CTV LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CUỘC THI TUYỂN CÔNG TÁC VIÊN LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015      Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên…

Read More

CUỘC THI: “SCUE- TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN” LẦN 1 NĂM HỌC 2014

Cuộc thi: “SCUE- Tuyển cộng tác viên” Lần 1 năm học 2014 Được thành lập ngày 07/11/1999, trải qua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ Chứng khoán – SCUE trực thuộc khoa Ngân hàng, trường…

Read More

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BAN ĐIỀU HÀNH CLB CHỨNG KHOÁN SCUE NHIỆM KỲ XVI (2014 – 2015)

Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn thí sinh đã trúng tuyển trở thành Ban điều hành SCUE nhiệm kỳ XVI (2014 – 2015).

Read More

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO VÒNG 3 CUỘC THI BAN ĐIỀU HÀNH TẬP SỰ SCUE NĂM 2014

Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên đã trúng tuyển vào vòng 3 của cuộc thi Ban điều hành Tập sự SCUE 2014

Read More

Tài liệu Tập huấn nhà đầu tư SSX 2014

Quy định Sàn giao Chứng khoán ảo SSX 2014 Báo cáo phân tích các công ty niêm yết chính thức STT  Mã giao dịch  Tên Công ty  1 DHG Công ty cổ phần Dược Hậu Giang  2 DPM Tổng công…

Read More