Posts Tagged "vàng miếng"

Ngừng huy động vàng: Điều gì sẽ xảy ra?

Ngừng huy động vàng, có đơn giản như trước đây nhà có người giúp việc, nay không thì mỗi người làm thêm một chút hoặc tìm cách bớt việc đi? Từ ngày 25/11 tới, các ngân hàng thương mại phải…

Read More

Lợi, hại độc quyền vàng miếng

Chính phủ đang nỗ lực để xoá độc quyền thị trường xăng dầu, điện… nhưng lại chủ trương độc quyền với thị trường vàng miếng. Vì sao vậy, độc quyền vàng miếng lợi, hại thế nào?   Lợi ít hại…

Read More