Posts Tagged "tự do hóa dòng vốn"

TPP và tài chính ngân hàng Việt Nam

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không chỉ là môt hiệp định thương mại tự do khu vực siêu lớn, bao trùm gần 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, mà còn được xem là khuôn…

Read More