Posts Tagged "tai cau truc"

Tái cấu trúc ngân hàng: Mới chỉ “khởi động”

Trong cuộc họp Quốc hội lần này, vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm và phê là “quá chậm”. Quả vậy, soi lại thực tế, chúng ta phải nhìn nhận rằng,…

Read More