Posts Tagged "rửa tiền"

Nghi án rửa tiền gây chấn động thế giới

Ông David James, Nam tước địa hạt Blackheath, vừa trình bày 1 cáo trạng trước Viện Quý tộc (Thượng nghị viện Anh), liên quan đến những vụ chuyển tiền bí mật lên tới… 15.000 tỉ USD! Theo đó, trong một…

Read More