Posts Tagged "PNS"

STB – PNS và những “bí ẩn”

Những nghiệp vụ “lạ” như của STB có thể gán cho cái tên là nghiệp vụ phái sinh. Và nghiệp vụ này được thực hiện nhờ một nhân tố ở PNS nắm giữ gần 80% vốn của PNS.   Những…

Read More