Posts Tagged "NHTW Trung Quốc"

Trung Quốc quản lý tín dụng đen như thế nào?

Thống đốc NHTW Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên cho rằng phần lớn hoạt động của các định chế phi tài chính vẫn đang được kiểm soát. Có vẻ như Trung Quốc đang để mặc cho tín dụng đen phát triển….

Read More