Posts Tagged "myanmar"

Một góc nhìn về Myanmar

Liệu Myanmar có thể tạo ra sự hồi phục vượt bậc? Điều này tùy thuộc một phần vào khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hơn 50 năm qua, Myanmar hầu như sống trong một ốc đảo khi…

Read More