Posts Tagged "Keynes"

Giảm thuế có giúp thúc đẩy tăng trưởng?

Mitt Romney đang ráo riết đưa ra các kế hoạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó nổi bật nhất là chính sách cắt giảm thuế. Tuy nhiên, liệu các chính sách này có đủ sức thuyết phục?…

Read More