Posts Tagged "giàu"

Thâu tóm ngân hàng: Kẻ giàu nhanh, người cạn túi

Những vụ sáp nhập, thâu tóm ngân hàng đang khiến cho vị thế của nhiều đại gia thay đổi. Nhiều gương mặt sáng chói một thời bất ngờ vụt tắt, tiền sụt giảm trong khi những người mới với túi…

Read More