Posts Tagged "địa chỉ ảo trên mạng"

Căng thẳng hội nghị toàn cầu nhằm kiểm soát Internet

Nhiều nước muốn tăng cường hệ thống kiểm duyệt nội dung và kiểm soát chặt chẽ các địa chỉ ảo trên mạng. Luật lệ sẽ quyết định tốc độ, tính bảo mật, khả năng tiếp cận, tính linh hoạt và…

Read More