Posts Tagged "be boi"

Bê bối tài chính rúng động Ba Lan (P1)

Việc Amber Gold chính thức tuyên bố phá sản đã khiến hàng ngàn người dân tiết kiệm tằn tiện cả đời giờ đã phải chịu cảnh trắng tay và họ bức xúc trong cơn nhốn nháo chưa từng có. Cảnh…

Read More