Posts Tagged "5 bước xử lý theo mô hình A.M.C"

Nợ xấu ngân hàng: 5 bước xử lý theo mô hình của một A.M.C

Để xử lý nợ xấu thông qua một A.M.C thì cần phải thực hiện rất nhiều bước phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan từ Quốc hội, Chính phủ, ngân hàng đến cả doanh nghiệp. Dưới đây…

Read More

UBCK sắp “xử” CTCK mất an toàn tài chính

Một đợt xử lý mới đối với các CTCK không đảm bảo an toàn tài chính sắp được UBCK triển khai. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá…

Read More