Category archive for "Thị trường chứng khoán"

Thông điệp của Thủ tướng: Cần rút ngắn thời gian giao dịch T+2 và sáp nhập 2 Sở chứng khoán

Thủ tướng yêu cầu cần cơ cấu lại TTCK tập trung vào 4 trụ cột: Cơ cấu lại hàng hóa trên TTCK; các CTCK, công ty quản lý quỹ; cơ cấu lại NĐT và tổ chức quản lý.     Thông…

Read More