Category archive for "Thị trường chứng khoán"

Cảm nhận trước giờ “G”

Từ 12/1/2012, thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam sẽ bước vào hội nhập toàn diện theo cam kết tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). TTCK chuẩn bị gì cho hội nhập?   ĐTCK đã trao đổi…

Read More

Thông điệp của Thủ tướng: Cần rút ngắn thời gian giao dịch T+2 và sáp nhập 2 Sở chứng khoán

Thủ tướng yêu cầu cần cơ cấu lại TTCK tập trung vào 4 trụ cột: Cơ cấu lại hàng hóa trên TTCK; các CTCK, công ty quản lý quỹ; cơ cấu lại NĐT và tổ chức quản lý.     Thông…

Read More