THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO VÒNG 2 CUỘC THI BAN ĐIỀU HÀNH TẬP SỰ SCUE NĂM 2014

Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn sinh viên đã trúng tuyển vào vòng 2 của cuộc thi Ban điều hành Tập sự SCUE 2014

 

 THÔNG BÁO-1
   THÔNG BÁO-2

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *