THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BAN ĐIỀU HÀNH CLB CHỨNG KHOÁN SCUE NHIỆM KỲ XVI (2014 – 2015)

Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các bạn thí sinh đã trúng tuyển trở thành Ban điều hành SCUE nhiệm kỳ XVI (2014 – 2015).

Danh sach BDH NK 16

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *