Tài liệu tập huấn buổi 1 và 2 cho nhà đầu tư SCX 2011

Các bạn vào link sau để tải tài liệu tập huấn buổi 1 và 2 (bản đầy đủ) và slide trình bày dành cho nhà đầu tư:

Tài liệu bản đầy đủ: http://www.mediafire.com/?swokvlt6gn4wasp

Slide trình bày: http://www.mediafire.com/?npsptws7sk26lkt

 

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *