Posts Tagged "xu hướng giảm"

Bài 1: Mẫu hình tâm lý đằng sau sự biến động giá hàng hóa.

Để các bạn có thể tiếp cận gần hơn với thị trường hàng hóa cũng như chứng khoán dưới góc độ một nhà giao dịch thực sự. CLB SCUE xin giới thiệu loạt bài về Phân tích kỹ thuật ứng…

Read More