Posts Tagged "Vũ Bằng"

Ông Vũ Bằng: Sống trong thị trường phải có niềm tin!

Ông Vũ Bằng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) hy vọng năm 2013 bức tranh thị trường sẽ sáng sủa hơn 2012. Trong những phiên đầu năm, thị trường đã có những phiên tăng nóng, tâm…

Read More