Posts Tagged "vàng"

Ngân hàng “khéo lách” quy định giữ hộ vàng

Khi không được phép huy động vàng, các tổ chức tín dụng chỉ còn được phép cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng, nhưng nhiều ngân hàng công khai việc giữ hộ vàng có lợi tức hoặc mức phí rất…

Read More

Chính sách quản lý thị trường vàng: Những bất cập và hệ lụy

Không thể lạm dụng việc chống “vàng hoá” để bao biện cho việc sử dụng biện pháp hành chính trong quản lý bằng việc cấm… Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có chính sách quản lý…

Read More

Ngổn ngang thị trường vàng

Câu hỏi nóng đặt ra với NHNN trong bối cảnh sắp tới là thị trường vàng “rồi sẽ ra sao nữa”? Mặc dù NHNN đã trực tiếp điều hành việc sản xuất vàng miếng cho thị trường, kể cả chỉ…

Read More

Chọn kênh đầu tư 2012: Tiền mặt lên ngôi

“Giữ tiền mặt chờ thời” là câu trả lời của hầu hết những nhà đầu tư (NĐT) trước câu hỏi “chọn kênh đầu tư gì cho năm nay”. 19/27 nhà đầu tư chọn vàng.   Giữ tiền “canh” vàng Giá…

Read More