Posts Tagged "ủy ban chứng khoán nhà nước"

Ông Vũ Bằng: Sống trong thị trường phải có niềm tin!

Ông Vũ Bằng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) hy vọng năm 2013 bức tranh thị trường sẽ sáng sủa hơn 2012. Trong những phiên đầu năm, thị trường đã có những phiên tăng nóng, tâm…

Read More

Công ty chứng khoán tự đào hố chôn mình

Cắt tự doanh, bỏ môi giới… nhiều công ty chứng khoán chỉ còn tồn tại trên giấy phép hoạt động nhưng vẫn chưa có công ty nào công bố phá sản hay giải thể.   Chi phí gấp đôi doanh…

Read More