Posts Tagged "TTCK VN"

Điều kiện tăng trưởng của TTCK cuối năm: Vẫn phải phụ thuộc tình hình Ngân hàng!

Trên TTCK VN, giá cổ phiếu so với các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang so sánh sự hấp dẫn giữa các thị trường này. Dù…

Read More