Posts Tagged "tổ chức tín dụng"

Tăng trưởng tín dụng không phải là con đường duy nhất

Mức tăng 2,35% của tín dụng ba quý vừa qua là rất thấp so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thực tế khó khăn của cả nền kinh tế trong nước và thế giới đã khiến các ngân hàng…

Read More