Posts Tagged "tin sai lệch"

Đầu tư chứng khoán và những niềm tin sai lệch

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm 2006 2007 dù đã trôi qua 5 năm nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn.  Đó là thời điểm mà người người chứng khoán , nhà nhà chứng khoán . Quan trọng…

Read More