Posts Tagged "tiền mặt"

Chọn kênh đầu tư 2012: Tiền mặt lên ngôi

“Giữ tiền mặt chờ thời” là câu trả lời của hầu hết những nhà đầu tư (NĐT) trước câu hỏi “chọn kênh đầu tư gì cho năm nay”. 19/27 nhà đầu tư chọn vàng.   Giữ tiền “canh” vàng Giá…

Read More