Posts Tagged "thị trường tài chính"

5 sự kiện kinh tế nổi bật

5 sự kiện kinh tế, chứng khoán nổi bật năm 2016

Sự biến động của ngành thép sau vụ Formosa Vũng Áng – Vào ngày 6/4, tình trạng cá chết hàng loạt gần khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh sau đó lan ra 4 tỉnh miền Trung. Trước đó…

Read More

Sôi động thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 2013

Năm 2013 được xem là một năm sôi động với thị trường trái phiếu Việt Nam. Tổng lượng trái phiếu phát hành trong năm qua vượt tổng lượng phát hành giai đoạn 2006-2010. Lãi suất phát hành dao động khoảng…

Read More