Posts Tagged "thanh khoản"

Nhận diện yếu tố báo hiệu ‘tạo đáy’ ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Đây là các tín hiệu thường xuất hiện khi thị trường tạo đáy, qua các phân tích của chúng tôi đối với các trường hợp tạo đáy điển hình ở TTCK Việt Nam. Thị trường Việt Nam thường hay xuất…

Read More

Thiếu hụt thanh khoản: Những “bánh xe đổ” sau SME

Sau đợt báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng vừa qua, hầu hết CTCK đều vượt được ngưỡng 120% theo quy định tại Thông tư 226 để không phải rơi vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Tuy…

Read More