Posts Tagged "thách thức đầu tư"

Đầu tư chứng khoán và những niềm tin sai lệch

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm 2006 2007 dù đã trôi qua 5 năm nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn.  Đó là thời điểm mà người người chứng khoán , nhà nhà chứng khoán . Quan trọng…

Read More

Mục tiêu kép năm 2013 – Thách thức và hiện thực hóa

Quốc hội đang họp thảo luận và quyết định kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2013, trong đó có mục tiêu kép – lạm phát thấp hơn và tăng trưởng cao hơn năm 2012. Thách thức lạm phát…

Read More