Posts Tagged "SSI"

Mạnh tay với bán khống: Chỉ e “đánh trống bỏ dùi”

Thời gian gần đây, câu chuyện chống bán khống trên thị trường trở nên sôi nổi hơn khi UBCKNN (SSC) ban hành các quyết định xử phạt mạnh tay đối với các tổ chức, cá nhân “tiếp tay’ cho hoạt…

Read More

Điều kiện tăng trưởng của TTCK cuối năm: Vẫn phải phụ thuộc tình hình Ngân hàng!

Trên TTCK VN, giá cổ phiếu so với các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang so sánh sự hấp dẫn giữa các thị trường này. Dù…

Read More

Chứng khoán nội sốt ruột chuyện nới ‘room’ ngoại

Việc chậm trễ thi hành quyết định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài có thể khiến các công ty chứng khoán nội thiệt thòi khi họ phải bán cổ phần với mức rẻ hơn so với giá trị…

Read More